Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

@Work Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Nummer ID-bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@workmakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

@Work Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
- @Work Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

@Work Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van @Work Makelaardij) tussen zit. @Work Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

@Work Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Hoe lang bewaart de VBO-makelaar de gegevens?

De VBO-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de VBO-makelaar echter langdurig: Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de VBO-makelaar 20 jaar, omdat de VBO-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. De bewijslast dat de VBO-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de VBO-makelaar 5 jaar.

U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de VBO-makelaar ingeschakeld.

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VBO-makelaar.

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: 20 jaar. De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk:3 jaar. De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan: 20 jaar. De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning: 20 jaar.

Indien met de VBO-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de VBO-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht: 3 jaar.

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): 5 jaar. Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling: 20 jaar. Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum: 20 jaar. Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: 3 jaar.

Ontvangers van gegevens (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard): Notaris, koper, aankoopmakelaar, FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland).

U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de VBO-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VBO-makelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: 20 jaar. Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen en gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs: 3 jaar. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk: 3 jaar Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling: 3 jaar Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden: 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): 5 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling: 20 jaar Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum: 20 jaar Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: Ontvangers van gegevens a Verkoper en verkoopmakelaar b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar: 3 jaar.

U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de VBO-makelaar wordt aangeboden.

In dit contact maakt de VBO-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de VBO-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de VBO-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking en Bewaartermijn bij de VBO-makelaar.

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: 1 jaar. Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed: 1 jaar. Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: 1 jaar.

Ontvangers van gegevens van Verkoper of verhuurder van pand

U wilt een woning kopen die via de VBO-makelaar wordt aangeboden Voor dit contact staat de VBO-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de VBO-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht.
In dit contact stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VBOmakelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: 20 jaar Uw mening over de woning: 3 jaar Gegevens over de biedingen: 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): 5 jaar. Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper: 3 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling: 20 jaar. Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper: 3 jaar. Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: 3 jaar Ontvangers van gegevens VBO; Verkoper, Notaris, koper, aankoopmakelaar d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland): de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard).

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de VBO-makelaar

Het doel van dit contact is dat de VBO-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VBO-makelaar: Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: Tot intrekking van toestemming. Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen: Tot intrekking van toestemming. Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: Tot intrekking van toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

@Work Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. @Work Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt @Work Makelaardij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

@Work Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van @Work Makelaardij geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

@Work Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door @Work Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@workmakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

@Work Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

@Work Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@workmakelaardij.nl.

 

 

Privacybeleid

Aanbevelingen
via Google

4,9/5

o.b.v. 201 beoordelingen

google logo

Funda verkoopbegeleiding

9,6

o.b.v. 49 beoordelingen

funda logo

Funda aankoopbegeleiding

9,8

o.b.v. 139 beoordelingen

funda logo

Consumentenbond advieskeuze.nl

9,9/10

o.b.v. 93 beoordelingen
advieskeuze

Reviews op
Facebook

5/5

o.b.v. 57 beoordelingen

facebook logo

Wie is de beste makelaar?

9,8/10

o.b.v. 65 beoordelingen

Wie is de beste makelaar?

Menu

> Home

> Aankoop

> Verkoop

> Gratis taxatie

> Het kantoor

> Woningaanbod

> Referenties

> Real estate agency

 

@WORK Makelaardij

Beoordeling door klanten:
9,6 / 10 - 188 beoordelingen

Contact

24/7 bereikbaar

06 47166357
010 261 3713
070 200 2382
085 06 00 827

 

info@workmakelaardij.nl

@WORK Makelaardij

Werkgebieden:
Makelaar Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Gouda, Rhoon, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Zwijndrecht

@WORK Makelaardij
Coolsingel 6
3011 AD Rotterdam
Nederland

Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
Nederland

Over @WORK

Wil Jansen: Register Makelaar-Taxateur. Sinds 2000 actief als allround makelaar. Inschrijving Krmt register voor makelaar- taxateur, nummer 84071682.

Ik pas een moderne manier van het makelaarsvak toe met de nieuwste verkoopkanalen, speel direct in op veranderingen, ben slagvaardig en ik verkoop het merendeel van de woningen in goede wijken boven de vraagprijs in minder dan 1 maand. Ik neem slechts een maximum van 15 woningen in de verkoop om deze topkwaliteit te kunnen waarborgen.

Heb je vragen over de diensten? De Whatsapp service is laagdrempelig, snel en vooral persoonlijk. Op werkdagen heb je doorgaans binnen 30 minuten antwoord op je vraag. Stuur ons een berichtje op: 0647166357 Makelaar Rotterdam

 

vlag