•            5/5  (384 reviews)
  •  Geen aanbetaling vooraf
  •  Groot netwerk, hoog slagingspercentage
  •  Vrijblijvend kennismakingsgesprek

FAQ

Veel gestelde vragen FAQ

Wat is een makelaar?

Een makelaar is een persoon of een bedrijf, dat bemiddelt bij de aan- en verkoop, huur en verhuur, of taxatie van onroerend goed, zoals huizen, appartementen, commerciële panden en grond.

Wat is een aankoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar is een professionele vastgoedmakelaar, die gespecialiseerd is in het assisteren van kopers bij het vinden en aankopen van onroerend goed, zoals huizen, appartementen of commerciële panden. De belangrijkste taak van een aankoopmakelaar is om de belangen van de koper te behartigen en hen te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens het aankoopproces.

Wat is een verkoopmakelaar?


Een verkoopmakelaar is een professional in de vastgoedsector die gespecialiseerd is in het verkopen van onroerend goed, zoals huizen, appartementen en commerciële panden, namens de verkoper. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een verkoopmakelaar is om de belangen van de verkoper te behartigen en te zorgen voor een succesvolle verkoop van het onroerend goed tegen de best mogelijke voorwaarden.

Wat doet een makelaar?

Een makelaar is een professional, die bemiddelt bij de koop, verkoop, verhuur of huur van onroerend goed, zoals huizen, appartementen, commerciële panden en grond. De rol van een makelaar kan variëren, afhankelijk van het type onroerend goed en de lokale wetgeving, maar over het algemeen omvat het taken zoals: Marktonderzoek, Klanten adviseren, Marketing en promotie, Onderhandelen,
Papierwerk en juridische procedures, Klantrelaties en Educatie.

Wat is een VBO makelaar?

Een VBO-makelaar is een vastgoedmakelaar, die is aangesloten bij de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO). VBO is een brancheorganisatie in Nederland die zich richt op vastgoedprofessionals, waaronder makelaars. De term “VBO-makelaar” verwijst naar een makelaar die lid is van deze organisatie en zich houdt aan de professionele normen en ethische gedragscodes die door VBO zijn vastgesteld.

Wat is een expat makelaar?

Een expat makelaar, ook wel bekend als een internationale makelaar of een relocation makelaar, is een professionele vastgoedmakelaar, die gespecialiseerd is in het assisteren van expatriates (expats) bij het vinden van geschikte huisvesting wanneer ze naar een nieuw land verhuizen. Expats zijn mensen die tijdelijk in een ander land wonen vanwege werk, studie of andere redenen.

Wat is courtage?

Courtage is een term die vaak wordt gebruikt in de context van vastgoed- en financiële transacties, vooral in Europa. Het verwijst naar een vergoeding of commissie die aan een makelaar of tussenpersoon wordt betaald voor zijn diensten bij het faciliteren van een transactie tussen twee partijen. De specifieke betekenis en toepassing van de term kan variëren afhankelijk van het land en het type transactie.

Wat is een CIPS makelaar?

Een CIPS-makelaar is gespecialiseerd in internationale vastgoedtransacties en heeft een specifieke certificering, die officieel wordt gefinancierd door de National Association of Realtors (NAR) in de Verenigde Staten. De CIPS-certificering is ontworpen om vastgoedprofessionals voor te bereiden op het navigeren door de complexe wereld van internationale vastgoedtransacties. Dit omvat kennis van internationale markten, valutawisselingen, belastingen, juridische kwesties en culturele verschillen die van invloed kunnen zijn op vastgoedtransacties tussen verschillende landen. CIPS-makelaars zijn opgeleid om kopers en verkopers te begeleiden bij het begrijpen en voltooien van de uitdagingen die gepaard gaan met grensoverschrijdende vastgoeddeals.

Wat betekent kosten koper?

“Kosten koper” (afgekort als “kk”) is een term die in Nederland wordt gebruikt om aan te geven dat de koper van een huis bepaalde kosten moet dragen bij de aankoop van het onroerend goed.
Deze kosten komen boven de koopprijs van het huis zelf.

Wat betekent onder voorbehoud van financiering?

“Onder voorbehoud van financiering” is een clausule die vaak wordt opgenomen in koopcontracten voor onroerend goed, met de naam bij de aankoop van een huis of ander vastgoed. Deze clausule betekent, dat de koopovereenkomst alleen van kracht is als de koper erin slaagt om de vereiste financiering te verkrijgen om de aankoop te financieren.

EnglishDutch