Woningkopen – bedenktijd koopovereenkomst

woningwaarde berekenen, makelaar Rotterdam
Makelaar Rotterdam

Naast het schriftelijkheidsvereiste biedt er nog iets bescherming aan de particuliere woningkoper bij een woningkopen. Dit is de wettelijke bedenktijd van drie dagen bij een koopovereenkomst. Een particuliere koper van de woning heeft gedurende drie dagen nadat hem de door de verkoper en koper ondertekende schriftelijke koopovereenkomst ter hand is gesteld, de gelegenheid om eenzijdig en zonder verdere verplichting de koopovereenkomst te ontbinden.

Geschatte leestijd: 3 minuten

Particuliere woningkoper

De particuliere woningkoper heeft dus gedurende drie dagen een wettelijke ontbindingsrecht, ook zonder dat partijen dat overeenkomen. Het enige vereiste voor ontbinding door de koper is, dat hij voor 24.00 uur van de laatste dag van de bedenktijd bij de verkoper meldt te willen ontbinden. De koper heeft daarbij volledige vrijheid. Een vormvereiste voor een beroep op ontbinding stelt de wet niet. Een dergelijk beroep kan dus ook mondeling geschieden. Daarbij heeft de koper ook geen reden te noemen voor het feit dat hij ontbindt. De enkele mondelinge of mondelinge schriftelijke mededeling door de koper is dus voldoende om de koopovereenkomst rechtsgeldig en zonder enige schadevergoedingsplicht jegens de verkoper te beëindigen. Vanzelfsprekend verdient het bewijs rechtelijk sterk de voorkeur een beroep op de ontbinding schriftelijk en aangetekend te verzenden.

Koopovereenkomst driedaagse bedenktijd – aandachtspunten

Net als de verplichting tot het aangaan van een schriftelijke koopovereenkomst, is ook de driedaagse bedenktijd van de koper een dwingend recht. Partijen kunnen dus bij het aangaan van de schriftelijke koopovereenkomst niet bepalen dat deze bedenktijd van de koper wordt bekort of geheel komt te vervallen. In hoeverre een koper tijdens de periode van drie dagen alsnog afstand kan doen van zijn rechten is enigszins discutabel, maar vooralsnog blijkt dit inderdaad mogelijk te zijn.

Begin driedaagse bedenktijd

De driedaagse bedenktijd begint om 0.00 uur uur van de dag na de terhandstelling van (een kopie van) de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst aan de koper en eindigt om 24.00 uur van de derde dag. Voor een rechtsgeldig beroep op ontbinding door de koper moet de verklaring van de koper dus de verkoper uiterlijk om 24.00 uur van de derde dag hebben bereikt. (weekenden en erkende feestdagen niet meegerekend.

Bewijs

Het spreekt voor zich dat het voor een verkoper van wezenlijk belang is om op een later moment te kunnen bewijzen, dat de koper de ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen en op welke datum. Indien een koper zich op een later moment het standpunt zou stellen dat de koopovereenkomst hem nooit ter hand is gesteld, dan zou de driedaagse bedenktijd nooit zijn ingegaan en zou de koper dus op een veel later moment als nog kunnen ontbinden. Het valt dan ook sterk aan te bevelen om van de koper een gedateerd ontvangstbewijs te vragen, dan wel de koopovereenkomst per aangetekend schrijven en eventueel met handtekening retour te verzenden. Het is belangrijk, dat makelaars hier goed op toe zien, aangezien ze een zorgplicht hebben voor hun klanten.

@Work makelaardij

Heeft u nog meer vragen over de driedaagse bedenktijd bij een woningkopen? Neem dan contact op met de beste makelaar van Rotterdam.

Andere relevante blogs