Wat is de rol van de notaris?

notaris, makelaar Rotterdam
notaris, makelaar Rotterdam

Rol en verantwoordelijkheden van de notaris

De notaris speelt een belangrijke rol bij het kopen of verkopen van een huis. Hun taken en verantwoordelijkheden variëren afhankelijk van het rechtsgebied.

Geschatte leestijd: 3 minuten

Over het algemeen omvatten de taken en verantwoordelijkheden van de notaris het volgende:

Eigendomsoverdracht

De notaris zorgt voor de juridische overdracht van het eigendom van de verkoper naar de koper. Ze stellen de benodigde juridische documenten op, zoals bijvoorbeeld de koopakte, en zorgen ervoor dat deze correct worden uitgevoerd.

Onderzoek en verificatie

De notaris voert onderzoek uit naar de eigendomsgeschiedenis van het huis. Hij of zij zorgt ervoor, dat de verkoper daadwerkelijk het recht heeft om het eigendom te verkopen. Ze controleren ook of er bijvoorbeeld beperkingen, hypotheken, pandrechten of andere juridische aanspraken op het huis zijn.

In detail controleert de notaris of de verkoper beschikkingsbevoegd is. Er zou bijvoorbeeld beslag kunnen zijn gelegd op de te verkopen woning.

Opstellen van akten

De notaris stelt verschillende akten op, zoals de leveringsakte en de hypotheekakte. Deze akten bevatten de juridische voorwaarden en details van de transactie.

Identificatie en verificatie

De notaris controleert de identiteit van de betrokken partijen, inclusief de verkoper en de koper. Ze zorgen ervoor, dat alle vereiste identificatiedocumenten correct worden ingediend en geverifieerd.

Geldtransacties

De notaris behandelt de geldtransacties die gepaard gaan met de aankoop of verkoop van het huis. Ze ontvangen en bewaren de aankoopprijs van de koper. Vervolgens zorgen ze ervoor, dat het geld op de juiste manier wordt verdeeld tussen de betrokken partijen, inclusief het betalen van eventuele verschuldigde belastingen zoals de inning en voldoening van de overdrachtsbelasting en vergoedingen.

Inschrijving van eigendom

Na de eigendomsoverdracht zorgt de notaris ervoor, dat de nieuwe eigendomsinformatie wordt geregistreerd bij het relevante register, zoals het Kadaster. Op die manier wordt de nieuwe eigenaar wettelijk erkend als de rechtmatige eigenaar van het huis.

De notaris heeft als taak om als onafhankelijke en neutrale partij op te treden en ervoor te zorgen, dat de belangen van zowel de koper als de verkoper worden beschermd. Ze garanderen dat de transactie voldoet aan de wettelijke vereisten en dat alle betrokken partijen hun verplichtingen nakomen. Het is belangrijk op te merken, dat de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de notaris kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving in het betreffende rechtsgebied. Een notaris neemt zijn controlerende taken uiterst serieus. Daardoor komen kwesties die in eerste instantie over het hoofd zijn gezien of met de mantel der liefde bedekt zijn alsnog boven water bij het inschakelen van een notaris. Bijvoorbeeld het niet naleven door een van de partijen van andere verplichtingen jegens derden zijn voor de notaris serieuze beletsels. Op grond van het notariële tuchtrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht kan hij of zij dat echter niet links laten liggen.

@Work makelaardij

Heeft u meer vragen over de rol en de verantwoordelijkheden van de notaris bij het kopen of verkopen van een huis? De makelaars van @Work makelaardij vertellen u er graag meer over.

Andere relevante blogs