Belasting tweede huis 2023 – Box 3 vernieuwd

belasting tweede huis 2023
African husband lifting up beloved wife happy family celebrating relocation day full length view, stack of carton boxes on background, moving at new home, property owners, lease loan mortgage concept
belasting tweede huis 2023

Overdrachtsbelasting aankoop tweede woning in 2023 naar 10,4%

Belasting 2e huis 2023 – inleiding

U weet ongetwijfeld, dat de overdrachtsbelasting voor huizen die niet als 1e eigen woning worden gebruikt, een aantal jaar geleden gestegen is naar 8%. Vanaf 2023 is zelfs voor een 2e woning het tarief verhoogd naar 10,4%. 

Geschatte leestijd: 5 minuten

Let hier goed op!

Dit hogere tarief van 10,4% voor de overdrachtsbelasting raakt onder meer vastgoedbeleggers en mensen die een 2e huis kopen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die een huis kopen voor hun kind(eren), die bijvoorbeeld gaan studeren in een andere stad. Ook geldt dit voor mensen, die een vakantiewoning kopen.

Op welk moment betaalt u overdrachtsbelasting?

U gaat overdrachtsbelasting betalen, als u in Nederland bestaand vastgoed koopt. Er zijn twee zaken belangrijk bij de de hoogte van het overdrachtsbelasting tarief en dat zijn het soort vastgoed en het gebruik van de woning. Er is een vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting van toepassing bij het kopen van een nieuwbouwwoning.

Hoofdverblijf of geen hoofdverblijf

Er zijn verschillende situaties mogelijk bij de aankoop van een woning:  

  • Bij het kopen van een woning als hoofdverblijf, is het tarief van de overdrachtsbelasting 2%. U moet voor dat tarief van 2% wel een verklaring invullen en ondertekenen voor de belastingdienst.
  • Koopt u gelijktijdig ook een garage, die bij de woning hoort, dan is het tarief daarvoor ook 2%.
  • Voor kopers jonger dan 35 jaar van een eigen woning geldt eenmalig een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Daarvoor mag de waarde van de woning niet meer dan Euro 440.000 bedragen. Daarbij moeten de kopers zelf in de woning gaan wonen.
  • Koopt u een woning, die u niet gaat gebruiken als hoofdverblijf, dan betaalt u een tarief voor de overdrachtsbelasting van 10,4%. 
tweede huis belasting 2023

Voorbeelden

Voorbeeld 1
U wilt binnenkort een bestaande vakantiewoning op Vlieland kopen voor Euro 400.000. U gaat dit pand zelf gebruiken als vakantiehuis. U bent dan 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is Euro  41.600.

Voorbeeld 2
U wilt dit jaar een bestaand appartement in Friesland kopen voor Euro  450.000 dat u gaat verhuren. De overdrachtsbelasting bedraagt dan 10,4%, dus Euro 46.800.

Lagere of geen overdrachtsbelasting bij onvoorziene gebeurtenissen

Alleen als de woning als hoofdverblijf gaat dienen, geldt het tarief van 2%. De wet houdt echter rekening met onvoorziene gebeurtenissen na aankoop. Het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat het pand verloren gaat door brand, een koper overlijdt of gaat scheiden, een nieuwe baan krijgt of emigreert. In dit soort gevallen kan het tarief van 2% blijven gelden.

Overdrachtsbelasting op vastgoed in het buitenland

Bij het kopen van vastgoed in het buitenland, zijn Nederlandse regels voor de overdrachtsbelasting niet meer toepasbaar. Dan geldt de wetgeving van het land waar dat vastgoed gelegen is. Bij een tweede huis in het buitenland beschouwt de Belastingdienst de waarde van die woning ook als vermogen voor box 3. Je moet dan de waarde invullen die je voor de woning zou kunnen krijgen als je ze onbewoond verkoopt. Je kan deze waarde opvragen bij het plaatselijke kadaster. Een eventuele schuld die je hebt voor dit huis valt ook in box 3. Je hebt in Nederland recht op een vrijstelling zodat je geen dubbele belasting betaalt.

Extra advies

Het is belangrijk om u bij de aankoop van een 2e woning vooraf goed te laten adviseren door een fiscaal adviseur of makelaar.

Andere belangrijke belastingregels voor box 3 in 2023

In 2023 veranderen de belastingregels voor box 3 ingrijpend. Er komt namelijk een nieuwe, complexe berekening voor de belasting op rendementen uit sparen en beleggen. De Belastingdienst gaat daarbij voorlopig uit van een fictief rendement op deze vermogensbestanddelen.

Uitspraak Hoge Raad         

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de nieuwe berekening voor het rendement op vermogen. Belastingbetalers spanden een zaak aan tegen de aanname, dat altijd een deel van het vermogen wordt belegd. Vanaf nu wordt er gekeken naar de daadwerkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Startend in 2025 wil men belasting gaan heffen over daadwerkelijke rendementen. Tot 2025 geldt een overgangsregeling met fictieve rendementen.

Vermogensbelasting – complex berekend

Door de nieuwe regels hebben we te maken met een complexe berekening van de vermogensbelasting. Er gelden namelijk verschillende rendementspercentages:

  • Sparen = 0,36 procent
  • Beleggen = 6,17 procent
  • Fictief rendement op schulden = 2,57 procent

Voor het totale rendementspercentage gaat men uit van de percentages over de vermogensbestanddelen minus het percentage over eventuele schulden. Dit rendements-percentage past men toe op de grondslag voor sparen en beleggen. De peildatum voor het bepalen van het vermogen blijft voor de Belastingdienst 1 januari van elk jaar.

Particulier verhuurde woningen zwaarder belast

Particulieren, die een woning verhuren, worden vanaf 2023 zwaarder belast. Dat komt voort uit het feit, dat een hoger percentage van de WOZ-waarde (de zogeheten leegwaarde ratio) gebruikt wordt om het vermogen te bepalen. Zit er nog een hypotheek op de woning die verhuurd wordt? De impact is dan nog een stuk groter, omdat het hypotheekbedrag niet langer van de WOZ-waarde kan worden afgetrokken. Verder past De Belastingdienst een hoger fictief rendementspercentage van 6,17 procent op het betreffende vermogen toe.

Internationaal Vastgoedadviseur

Altijd al een tweede huis in het buitenland willen hebben? @Work makelaardij is een van de initiatiefnemers van Internationaal Vastgoedadviseur, een partij met verstand van zaken en een goede reputatie als u een huis in het buitenland wilt kopen.

Andere interessante blogs