Wat is nationale hypotheek garantie (NHG)?

Nationale hypotheek garantie
Nationale hypotheek garantie

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een regeling in Nederland, die bedoeld is om mensen te helpen bij het verkrijgen van een hypotheek. Het biedt namelijk extra zekerheid aan geldverstrekkers, zoals banken. Hierdoor zijn zij bereid hypotheken te verstrekken tegen gunstigere voorwaarden.

Geschatte leestijd: 3 minuten

NHG bescherming

De NHG beschermt zowel de koper als de geldverstrekker in het geval, dat de koper de hypotheek niet meer kan betalen en de woning verkocht moet worden met een restschuld. Als de verkoop van de woning niet voldoende opbrengt om de hypotheek af te lossen, dan kan de NHG de restschuld kwijtschelden aan de geldverstrekker. Dit geeft de geldverstrekker meer zekerheid . Dat kan vervolgens weer resulteren in een lagere hypotheekrente voor de koper.

Wanneer Nationale Hypotheek Garantie?

De NHG is met name geschikt voor mensen, die een hypotheek willen afsluiten voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Enkele van deze voorwaarden zijn:

  1. De maximale koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan de NHG-grens. Deze grens stelt men jaarlijks vast en bedraagt in 2023 Eur 355.000 (inclusief eventuele verbouwingskosten).
  2. De hypotheek moet gebruikt worden voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning.
  3. De koper moet de hypotheeklasten kunnen dragen op basis van het inkomen.
  4. Er gelden bepaalde inkomensgrenzen, waarbij het maximale bruto jaarinkomen in 2023 Eur 45.000 is voor alleenstaanden en Eur 55.000 voor huishoudens met twee of meer personen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen gelden hogere inkomensgrenzen.

Het is belangrijk op te merken, dat men de NHG niet automatisch verstrekt bij het afsluiten van een hypotheek. Het is nodig om een hypotheek met NHG expliciet aan te vragen. Hiervoor betaal je een eenmalige premie. Deze premie bedraagt een percentage van het hypotheekbedrag, maar kan resulteren in gunstigere hypotheekvoorwaarden.

Wanneer is er geen NHG toegestaan?

Er zijn echter enkele situaties, waarin de NHG niet is toegestaan of waarin het niet kan worden verkregen.

Hier zijn enkele van die situaties:

Hypotheken boven een bepaalde grens

De NHG heeft een maximale hypotheekgrens die jaarlijks wordt vastgesteld. Als het hypotheekbedrag hoger is dan deze grens, komt men niet in aanmerking voor de NHG.

Hypotheken voor niet-permanente bewoning

De NHG is bedoeld voor hypotheken op woningen die door de koper zelf permanent bewoond zullen worden. Het geldt niet voor woningen die bedoeld zijn als beleggingsobject of voor recreatief gebruik.

Hypotheken voor zakelijk gebruik

Als een woning hoofdzakelijk voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld als bedrijfsruimte, kan de NHG niet worden verkregen.

Hypotheken voor niet-Nederlandse woningen

De NHG is specifiek bedoeld voor woningen in Nederland. Als de woning zich buiten Nederland bevindt, komt men niet in aanmerking voor de NHG.

Meer informatie inwinnen

Voor specifieke en actuele informatie over de NHG en de voorwaarden is het raadzaam om de website van NHG (www.nhg.nl) te raadplegen of contact op te nemen met een hypotheekadviseur.

Andere relevante blogs