Woningmarkt 2024 – nieuwe wet- en regelgeving

woningmarkt 2024
woningmarkt 2024

Woningmarkt 2024 – Inleiding

Tijdens Prinsjesdag werden de belastingplannen voor 2024 bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet. Hierdoor kun je snel en gemakkelijk zien welke wijzigingen in de woningmarkt van 2024 invloed hebben op jou en wat dit betekent voor jouw woonwensen. Het is echter essentieel om te weten, dat veel van de genoemde punten in het belastingplan nog moeten worden goedgekeurd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, zoals de verhoging van de bovengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de betaalbaarheidsgrens, de woningwaarde grens bij de startersvrijstelling, de Hillen-aftrek, evenals het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting, het tarief voor woningen en de startersvrijstelling.

Bovengrens NHG verhoogd naar Euro 435.000

Consumenten die kiezen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) lopen minder risico en genieten vaak van gunstigere rentetarieven. Momenteel geldt de NHG-grens van Euro 405.000 voor woningen die in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar Euro 435.000. Bij een hypotheek waarin energiebesparende voorzieningen worden opgenomen, wordt de NHG-grens zelfs 6% verhoogd tot Euro 461.100. Deze aanpassing vergroot de toegankelijkheid van NHG. Het zorgt er op die manier voor, dat veel huizenkopers kunnen blijven profiteren van de voordelen. De provisie voor het afsluiten van een NHG-hypotheek blijft in het komende jaar onveranderd op 0,6% van het hypotheekbedrag. Raadpleeg voor de laatste stand van zaken www.wetten.nl en zoek op de Wet bevordering eigen woning bezit.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar Euro 390.000

Tot en met 2030 streeft de overheid naar de realisatie van 981.000 woningen, waarvan tweederde als betaalbaar wordt beschouwd. Voorheen diende de NHG-grens van Euro 355.000 als maatstaf voor betaalbare koopwoningen. Vanaf 2023 is deze grens losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. Gelukkig wordt de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 geïndexeerd naar Euro 390.000, in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar. Deze verandering is het resultaat van lobby-inspanningen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die aangaf dat bouwprojecten door de oude grens vaak niet haalbaar waren.

Onveranderd tarief overdrachtsbelasting in 2024

Het huidige algemene tarief voor overdrachtsbelasting, dat in 2023 is verhoogd van 8% naar 10,4%, blijft ongewijzigd in 2024. Dit geldt ook voor het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling van 0%. Startersvrijstelling: Een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor personen tussen de 18 en 35 jaar oud die voor het eerst een woning kopen.

Verhoging woningwaardegrens naar Euro 510.000 in 2024

Het criterium voor de startersvrijstelling, dat aangeeft dat de koopsom een bepaalde limiet niet mag overschrijden, wordt in 2024 verhoogd van Euro 440.000 in 2023 naar Euro 510.000. Deze substantiële stijging biedt kopers, die tussen 2024 aan de slag gaan een aanzienlijke besparing van 2% overdrachtsbelasting, wat kan oplopen tot meer dan Euro 10.000.

Afschaffing jubelton vanaf 1 januari 2024

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, bekend als de jubelton, wordt volledig afgeschaft vanaf 1 januari 2024. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft waarschijnlijk behouden, met een bedrag van Euro 28.947 in 2023. Deze schenking kan vrij worden besteed.

Hillen-aftrek daalt naar 80,01% in 2024

De Hillen-aftrek, gerelateerd aan een lage of geen eigenwoningschuld, daalt in 2024 van 83,34% naar 80,01%. Huiseigenaren die momenteel onder deze regeling vallen, zullen elk jaar een iets hoger eigenwoningforfait betalen.

Aandelen in VvE vallen onder banktegoeden

Vermogensrechten met betrekking tot aandelen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden voorgesteld om te worden beschouwd als banktegoeden, waardoor ze fiscaal gunstiger worden behandeld. Deze wijziging geldt ook voor vermogensrechten met betrekking tot de derdengeldenrekening van gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Om de stijgende armoede, vooral onder gezinnen met kinderen, te verminderen, wordt de eigen bijdrage voor huurtoeslag in 2024 verlaagd met Euro 34,67 per maand. Dit resulteert in een toename van Euro 34,67 per maand ( Euro 416,04 per jaar) in de huurtoeslag ten opzichte van 2023.

Woz-beschikkingen

Om de financiële prikkel voor rechtsbijstandverleners om bezwaarprocedures namens burgers en bedrijven te starten tegen WOZ-beschikkingen weg te nemen, zullen uitbetalingen plaatsvinden aan de belanghebbende in plaats van de rechtsbijstandverlener.

Aan derden verhuurd vastgoed en de BOR en DSR

Het kabinet handhaaft de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) voor schenk- en erfbelasting, maar stelt voor om vermogen dat aan derden wordt verhuurd standaard als beleggingsvermogen aan te merken.

Aanpak ontwijking BTW en overdrachtsbelasting via vastgoedaandelentransacties

De samenloopvrijstelling wordt aangepast voor aandelentransacties bij de levering van nieuwe Nederlandse onroerende zaken, waardoor de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties zonder btw of overdrachtsbelasting wordt beperkt vanaf 1 januari 2025.

Afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de inkomstenbelasting

Een vergelijkbare afschrijvingsbeperking als in de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld voor de inkomstenbelasting. Voor gebouwen in eigen gebruik geldt sinds 1 januari 2019 in de vennootschapsbelasting de WOZ-waarde als bodemwaarde. Deze maatregel wordt nu uitgebreid naar de inkomstenbelasting.

Fiscale beleggingsinstelling (fbi) en Nederlands vastgoed

De regeling voor fiscale beleggingsinstellingen in de vennootschapsbelasting wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2025 is het voor een fiscale beleggingsinstelling niet langer mogelijk om direct in Nederlands vastgoed te beleggen zonder regulier belastingplichtig te worden voor de vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelastingtarief 2024 en mkb-vrijstelling

In 2024 blijft het maximale vennootschapsbelastingtarief 25,8%. Het tarief van 19% voor fiscale winsten tot Euro 200.000 blijft ook behouden. De mkb-winstvrijstelling wordt echter verlaagd van 14% naar 12,7% in 2024, wat betekent dat ondernemers in de inkomstenbelasting in 2024 meer belasting betalen.

Nieuwe vermogensrendementsheffing (box 3)

Er wordt gewerkt aan een nieuwe vermogensrendementsheffing die naar verwachting op 1 januari 2027 zal worden ingevoerd. Tot die tijd geldt een overbruggingsperiode waarin banktegoeden gunstiger worden belast dan overige bezittingen. Het tarief in box 3 stijgt naar 34% in 2024 vanuit 32% in 2023.

Woningmarkt 2024 – Conclusie

We kunnen volmondig concluderen, dat de woningmarkt de komende jaren volop in beweging blijft. Wil je een huis kopen of ben je van plan jouw huis te verkopen? Dan kan je bijna niet zonder een makelaar. Een makelaar van de VBO of van de NVM moet verplicht elk jaar bijscholing volgen. Op deze manier blijven ze ook goed op de hoogte van nieuwe wet en regelgeving op de woningmarkt in 2024, maar ook in elk jaar wat daar na komt. Wil je een huis kopen in Rotterdam? Neem dan contact op met Wil Jansen van @Work Makelaardij in Rotterdam via 06 47166357